REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ - THS

REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ THS


 

§ 1 DEFINICJE


 1. Organizator –  THS Tomasz Serwatka z siedzibą w Knurowie, ul. Szpitalna 8, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 7001/2006, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 969-113-67-11. 
 2. Kupon rabatowy – wyprodukowany w ograniczonej ilości przez Organizatora kupon uprawniający do otrzymania rabatu (zniżki) w wysokości 200 zł na dowolną kabinę prysznicową marki Luxshower. 
 3. Kod rabatowy – jednorazowy kod zapisany na Kuponie rabatowym.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu THS dostępnego na stronie www.ths.pl
 2. Skorzystanie z oferty promocyjnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 CZAS TRWANIA PROMOCJI


 1. Oferta promocyjna trwa od 1 grudnia 2013 roku do 31 maja 2014 roku.
 2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę), wydłużyć ją albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w Regulaminie bez podania przyczyny.

 

§ 4 UCZESTNICY


 1. Oferta promocyjna dotyczy:
 • Klientów sklepów internetowych ths.pl, alezio.pl, solneo.pl, którzy wraz z fakturą zakupu dowolnego produktu z oferty powyższych sklepów otrzymają Kupon rabatowy.
 • Innych osób, które otrzymają kupon rabatowy.
 • Posiadacz kuponu rabatowego może go przekazać dowolnej osobie trzeciej.
 • Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać klienci, którzy nie uregulowali poprzednich płatności za produkty zakupione w każdym z prowadzonych przez Organizatora sklepów internetowych.

 

§ 5 OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ


 1. Przedmiotem oferty promocyjnej jest rabat (zniżka) w wysokości 200 zł na zakup dowolnej kabiny prysznicowej marki Luxshower. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie.
 2. Klient może skorzystać z oferty promocyjnej jednorazowo, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 3. Kody rabatowe mogą być wykorzystane tylko podczas zakupu produktów objętych promocją w sklepie internetowym THS (www.ths.pl). Promocja nie obowiązuje przy dokonywaniu zakupów w innych sklepach internetowych prowadzonych przez Organizatora lub za pośrednictwem portali aukcyjnych.
 4. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest wpisanie otrzymanego od Organizatora Kodu rabatowego w miejscu do tego przeznaczonym podczas dokonywania zakupu produktu objętego promocją.
 5. Rabat jest jednorazowy i może być wykorzystany wyłącznie na zakup 1 sztuki produktu objętego promocją. Rabaty nie kumulują się.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania sił wyższych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.

 

 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ths.pl
 2. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu Sklepu THS, stosuje się warunki oferty.
 3. Warunki oferty promocyjnej łączą się z bieżącymi promocjami na stronie internetowej.

 


Regulamin do pobrania w formacie PDF : >> POBIERZ <<

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel